Hyra ut i andra hand

För att hyra ut din lägenhet i andra hand krävs godkänd anledning och skriftligt tillstånd från John Mattson. Ansökan lämnas in i god tid, minst en månad innan den planerade uthyrningen ska börja. Andrahandsuthyrningen är godkänd först då du fått en skriftlig bekräftelse från John Mattson.

Vad krävs för att få hyra ut i andra hand?

Reglerna för andrahandsuthyrning finns i hyreslagens 40 §. En förutsättning för att få hyra ut lägenheten i andrahand är att det finns så kallade beaktansvärda skäl. Du måste alltid ansöka om tillstånd från John Mattson inför en andrahandsuthyrning. Att hyra ut lägenheten utan vårt medgivande kan vara skäl för uppsägning av hyresavtalet.

Det är du som hyresgäst som vid ansökan ska styrka att förutsättningarna för att få hyra ut i andra hand är uppfyllda. Detta kan du till exempel göra genom arbetsgivar- eller studieintyg. Exempel på godtagbara skäl till uthyrning är:

  • Tillfälliga studier eller arbete på annan ort
  • Provsammanboende (endast ett år utan förlängning)
  • Militärtjänstgöring
  • Längre sjukhusvistelse eller annan rehabilitering
  • Fängelsevistelse

Vi beviljar endast andrahandsuthyrning för ett år i taget. Vill du fortsätta hyra ut i andrahand efter ett år så behöver du ansöka på nytt

Viktigt att komma ihåg även under tiden du hyr ut i andrahand är att det är du som är ytterst ansvarig för lägenhetens skick och hyresinbetalningar.

Du får enligt lag inte ta ut högre hyra än du själv betalar. Om du hyr ut lägenheten möblerad får du högst lägga på 15 procent på hyran.

Skärpt lag kring andrahandsuthyrning

Lagen om olovlig andrahandsuthyrning skärptes i oktober 2019. Som hyresvärd har vi rätt att säga upp ditt hyreskontrakt utan förvarning om vi upptäcker otillåten andrahandsuthyrning. Här kan du läsa mer om den skärpta lagen för andrahandsuthyrning.

Så går det till att ansöka

Fyll i och skicka in ansökningsblanketten tillsammans med en kopia på andrahandskontraktet, ditt personbevis samt de intyg som stärker ditt skäl för uthyrning.

När både du och din andrahandshyresgäst signerat så skickas en kopia av ansökan via mejl till båda. Därefter påbörjas vår handläggning av ansökan. Kopian av din ansökan är alltså inte en bekräftelse på en godkänd andrahandsuthyrning.

Obs: Vi handlägger inga ärenden under juli månad. Därmed kan din ansökningstid bli något längre under sommaren.

Ansök här

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Hittade du information du sökte?

  • Ange din E-postadress om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.