När ska du ringa jouren?

Telefonnumret till John Mattsons jour använder du vid akuta ärenden utanför kontorstid som inte kan vänta till nästkommande vardag. Tänk på att du kan bli ersättningsskyldig för åtgärder av fel som du själv har orsakat.

Ärenden som jouren hjälper till med

 

Vatten

Ring jouren ifall det läcker vatten i lägenheten (obs. gäller inte dropp från läckande kranar)

Ring jouren om du helt saknar vatten i lägenheten. Saknar du enbart varmvatten anmäler du felet till felanmälan nästkommande vardag. Ring jouren om nästkommande dag inte är en arbetsdag.

Avlopp

Ring jouren om det är stopp i WC och det inte finns fler toaletter i lägenheten. Vid fler toaletter anmäler du felet till felanmälan nästkommande dag. Ring jouren om nästkommande dag inte är en arbetsdag.

Problem med att spola anmäls till felanmälan nästkommande vardag. Använd en hink vatten att spola med tills dess att felet är åtgärdat.

Värme

Ring jouren vid väsentlig temperatursänkning i lägenheten. Vid mindre temperatursänkning anmäler du felet till felanmälan nästkommande vardag. Ange alltid uppmätt rumstemperatur vid anmälan.

El

Du har själv ett ansvar att byta ut proppar om det finns sådana i lägenheten. Ring jouren om du saknar betydande el i lägenheten och alla proppar är utbytta.

Ventilation

Stopp i ventilationen anmäls till felanmälan nästkommande dag. Ring jouren om nästkommande dag inte är en arbetsdag.

Nycklar och Lås

Kontakta jouren vid allvarliga fel på låsutrustning/passersystem. Vid begäran om låsöppning av lägenhet kontaktar du själv valfri låssmed.

Hissar

Ring jouren om någon är instängd i hissen eller om hissen är trasig och det inte finns någon annan fungerande hiss i huset.

Tvättstuga

Fel på tvättutrustning anmäls till felanmälan nästkommande vardag. Jouren kontaktas endast ifall tvätt fastnat i maskinen under pågående tvättpass. I dessa fall kan jouren ge instruktioner över telefon.

Snö- och halkbekämpning

Ring jouren vid betydande säkerhetsrisker såsom farliga istappar, starkt begränsad framkomlighet eller extrem halka.

Störningar

Vid allvarliga störningar sen kväll eller nattetid ska du ringa till störningsjouren. Glöm inte att uppge namn eller lägenhetsnummer på den du anmäler. Här kan du läsa mer om störningar.

Jour eller felanmälan?

 

Jourärenden hanteras av Dygnets fastighetsjour i samråd med John Mattson. När du ringer jouren är det viktigt att uppge namn, ärende samt dina kontaktuppgifter. Detta för att vi ska kunna följa upp ärendet.

Ring jouren: 

08-613 35 00

 

Observera att alla fel, som du inte kan åtgärda själv, och som upptäcks under kontorstid ska anmälas till John Mattsons felanmälan, telefon 08-613 35 00 eller via felanmälan här på hemsidan.

För att du ska veta i vilka fall du ska använda journumret har vi sammanställt en lista här intill över de vanligaste ärendena. Tänk på att du vid missbruk kan bli ersättningsskyldig för jour- eller väktarutryckning.

Om du bedömer att du INTE behöver ringa jouren gör du istället en felanmälan:

Gör en felanmälan

 

 

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Hittade du information du sökte?

  • Ange din E-postadress om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.