Ekporten

Planerna för att bygga bostäder på Larsbergsvägen 31, tomten Fyrtornet 5, fortsätter. Vi kallar projektet Ekporten.

Ekporten 

Under 2024 tog vi tillsammans med Lidingö stad ett omtag för de bostadshus vi planerar ska ersätta dagens parkeringsgarage. De planerade bostadshusen går under namnet Ekporten.

På platsen finns idag ett gammalt och slitet garage inom fastigheten Fyrtornet 5. Garagebyggnaden ska rivas och nya garageplatser tillskapas. Byggnaden/byggnaderna ska uppföras på John Mattsons mark.

En viktig funktion med projektet är att koppla ihop de båda bostadsområdena Larsberg och Dalénum och att samtidigt ta hänsyn till värdefull natur i området. Lidingö stads planprogram och översiktsplan stöder projektets inriktning att koppla ihop Dalénum och Larsberg på ett bättre sätt än idag. Ambitionen är att skapa möten mellan hus och människor, byggnad och natur, historia och framtid, ung och gammal.

Utsikt över Stockholms inlopp

Det är en stor höjdskillnad mellan områdena och de förbinds idag med en ek- och hasselskog, samt med en brant trappa och en delvis svårtillgänglig naturstig. Den aktuella tomten för byggnationen är följaktligen brant och detta kommer att påverka utformningen av huskropparna. Till exempel kan den nedre delen av byggnaden innehålla mindre, enkelsidiga och yteffektiva lägenheter med en unik närhet till naturen, medan större lägenheter högt upp i byggnaderna får utsikt över Stockholms inlopp.

Parkeringsgaraget på Fyrtornet 5 i dag.


Vy som visar bebyggelsen från Agavägen. Bild: Lindberg Stenberg Arkitekter.

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Hittade du information du sökte?

  • Ange din E-postadress om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.