Ekporten

Planerna för att bygga bostäder på Larsbergsvägen 31, tomten Fyrtornet 5, fortsätter. Vi kallar projektet Ekporten.

Ekporten med 200 nya lägenheter

Under 2016 bjöd John Mattson in tre arkitektföretag för är att ta fram förslag på flerbostadshus vid Larsbergsvägen 31. Planerna har fortsatt under 2017 och pågår framöver. De planerade bostadshusen går under namnet Ekporten.

På platsen finns idag ett gammalt och slitet garage inom fastigheten Fyrtornet 5. Garagebyggnaden ska rivas och nya garageplatser tillskapas. Byggnaden/byggnaderna ska uppföras på John Mattsons mark. Byggnaderna beräknas rymma runt 200 lägenheter.

En viktig funktion med projektet är att koppla ihop de båda bostadsområdena Larsberg och Dalénum och att samtidigt ta hänsyn till värdefull natur i området. Lidingö stads planprogram och översiktsplan stöder projektets inriktning att koppla ihop Dalénum och Larsberg på ett bättre sätt än idag. Ambitionen är att skapa möten mellan hus och människor, byggnad och natur, historia och framtid, ung och gammal.

Utsikt över Stockholms inlopp

Det är en stor höjdskillnad mellan områdena och de förbinds idag med en ek- och hasselskog, samt med en brant trappa och en delvis svårtillgänglig naturstig. Den aktuella tomten för byggnationen är följaktligen brant och detta kommer att påverka utformningen av huskropparna. Till exempel kan den nedre delen av byggnaden innehålla mindre, enkelsidiga och yteffektiva lägenheter med en unik närhet till naturen, medan större lägenheter högt upp i byggnaderna får utsikt över Stockholms inlopp.

Fördelningen mellan lägenhetsstorlekar är inte angiven i uppdraget men rekommendationen är att inrikta lägenhetstyperna på främst yteffektiva ettor och tvåor och därtill ett antal fyror med extra kvaliteter. Dessa kan utformas för en målgrupp som är beredd att betala en förhållandevis högre hyra.

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Kundtjänst

Hittade du information du sökte?