80 välplanerade lägenheter mitt i gröna Larsberg.

Två nya bostadshus i Larsbergs centrum

Mitt i gröna Larsberg, mellan Larsbergsparken och centrum, står Parkhusen med sina 80 hyreslägenheter med 1-4 rum och kök. Varje byggnad består av en högre del på sju våningar och en lägre med fem våningar. Konceptet hus i park ger bostäderna god tillgång till dagsljus, frisk luft och rekreationsyta med lekplats, grillar, utegym och sittmöbler i parken direkt utanför porten.

Om området – Larsbergs centrum

Larsberg byggdes av byggmästare John Mattson på 1960-talet och är ett välhållet och tryggt område. I centrum finns service och handel, t ex stor livsmedelsbutik (ICA), bank, apotek, blomsterhandel, café, restaurang, gym (Nordic Wellness) och flera andra butiker. Larsbergsparken utvecklas under 2017 och erbjuder lekplatser, utegym, fotbollsplan, vattenlek, grillplatser och lugna sittplatser. Området har vattennära promenadvägar genom lundar och ekbackar och utsikt över hela Stockholm. Larsberg har flera skolor, förskolor och även universitet, hantverks- och designutbildningen Malmstens, Linköpings universitet.

Här kan du påverka dina boendekostnader

I Parkhusen mäts och debiteras varmvatten efter förbrukningen i varje lägenhet. Hyrorna som anges i lägenhetsvisaren inkluderar ett schablonpåslag för varmvatten. Denna kostnad justeras månadsvis efter hur mycket varmvatten som gått åt. Den slutliga hyran kan därför bli lägre efter inflyttningen.

Välkomnande entréer

Konstverk finns i de flesta av John Mattsons fastigheter. Parkhusens entréer är utsmyckade med unik glaskonst, speciellt utformade för husen av konstnären Simon Klenell. På husens entréplan hittar du också ljusa tvättstugor, barnvagnsrum och digitala kommunikationstavlor där vi uppdaterar med nyheter som berör dig eller ditt bostadsområde.

Bra kommunikationer

Det är enkelt att ta sig mellan Parkhusen och Stockholms innerstad. Parkhusen ligger ett par minuters promenad från Lidingöbanans station Larsberg och det tar drygt 5 minuter till Ropsten där tunnelbanans röda linje ansluter.

Flera busslinjer till Lidingö centrum och andra delar av ön trafikerar området. Pendlingsbåt går från Dalénums brygga till Nacka, Saltsjö kvarn, Djurgården och Nybroviken. Cykelavståndet till T-Centralen är 20-30 minuter.

Parkhusens bilburna hyresgäster kan hyra garageplats i grannfastigheten.

Här kan du beräkna din restid till Parkhusen med kollektivtrafik.

Fakta om Parkhusen

Fastighet: Parkhusen (Klockbojen 2)
Adress: Agavägen 36 och 38
Stadsdel: Larsberg
Kommun: Lidingö
Antal bostäder: 80
Antal rum: 1– 4 rok
Hyra: 5 987 – 14 901 kronor
Yta: 23 – 86 kvm
Hyresvärd: John Mattson Fastighets AB
Förmedling: Stockholms bostadsförmedling

Fastighetsinformation

Fastighetsbeteckning Klockbojen 2
Adress Agavägen 36 och 38
Byggår 2017-2018
Tomtareal 3 200

Bostäder

1 rum och kök 8
2 rum och kök 30
3 rum och kök 18
4 rum och kök 24
Totalt 80

Parkhusen växer fram

Här kan du följa Parkhusens framväxt från den första mursleven fram tills idag.

Foton: Charlie Lundgren

Oktober 2016

En gammal förskolebyggnad måste rivas innan bygget kan börja.

Rivningen börjar. Allt rivningsmaterial källsorteras i olika fraktioner.

November 2016

Rivningsmaterial forslas bort från området till återvininngscentralen.

Markbearbetning görs under vintern 2016/2017.

Vårvintern 2017

Grundläggningen av de nya husen har påbörjats. Armering för hissgropen och elcentralen pågår.

Första mursleven februari 2017

Hissgropen gjuts till ett av husen.

Gjutformen för kantbalken monteras.

Med en teodolit görs noggranna inmätningar av husen placeringar.

Förberedelser innan gjutning av grundplattan. Grundplattan isoleras ordentligt.

Rör för elkablar läggs ut.

Gjutning pågår. Betongpumpens långa arm når till husets alla hör.

De första väggarna kommer på plats.

Maj 2017

Stommen till Parkhusens första våning är klar.

Andra våningen förbereds.

Nu kikar en lyftkran upp i Larsbergs stadsbild.

De första balkongerna monteras.

Vårvädret tillåter kortärmade arbetskläder.

Parkhusen börjar växa förbi den frodande grönskan i Larsbergsparken.

Våning 3 är nu klar. Ytterväggarna är klädda med tjock isolering.

Väggarna hissas upp med lyftkran, en vägg i taget.

Merparten av husets stomme är på plats.

Den största delen av huskroppen är uppförd. Endast de två översta våningarna återstår.

Parkhusens stommar är nu klara. Larsbergs nya stadssilhuett har tagit form.

Nu är byggnadsställningarna resta för att fasaderna ska kunna muras med tegelstenar från Danmark.

April 2018

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Hittade du information du sökte?

  • Ange din E-postadress om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.