Renovering

Många av John Mattsons hus är byggda på 1950- och 60-talen. Efter en viss ålder behöver rör och andra installationer bytas ut genom så kallad stamrenovering. De allra flesta av våra hus är stambytta någon gång mellan 2012-2019 och kommer därför att hålla i många år till. När vi stambyter håller vi de boende underrättade inför och under arbetet. På den här sidan hittar du information om hur vi arbetar, och tidplaner för aktuella stambyten.

Aktuella renoveringar: Käppala

Här hittar du som bor i Käppala tidplaner och information om pågående och kommande renoveringsarbeten i ditt bostadsområde.

Renovering Käppala

Så här renoverar John Mattson

När avloppsstammar och elinstallationer blir uttjänta går de inte längre att underhålla, utan behöver bytas ut. John Mattson renoverar lägenheter genom basuppgradering och totaluppgradering. Vilka åtgärder som behöver göras i respektive hus styrs av fastighetens förutsättningar och tekniska status. När vi stamrenoverar så gör vi samtidigt flera uppgraderingar i huset för att möta moderna krav på säkerhet, funktion och hållbarhet. Det handlar till exempel om förbättrad tillgänglighet i entréerna och energibesparande belysning i gemensamma utrymmen.

Basuppgradering

Basuppgradering innebär ett stambyte där rören för vatten och avlopp byts ut och elinstallationer uppgraderas. För dig som hyresgäst är den största skillnaden ett helt nytt badrum. Men åtgärder görs också i köket, som får ny bänkbelysning och blandare samt förbereds för diskmaskin. En basuppgradering tar drygt två månader per lägenhet och du som boende bor kvar under arbetets gång.

Vad innebär basuppgradering?

  • Nya vatten- och avloppsstammar
  • Nytt badrum
  • Nytt elsystem
  • Digital nyckelbricka istället för portnyckel

Hyresjustering

Basuppgraderingen innebär en ny hyra för dig som bor i lägenheten. Den nya hyran baseras på lägenhetens bruksvärde efter renoveringen och förhandlas med Hyresgästföreningen.

Totaluppgradering

Att bo i 1960-talshus på 2000-talet ska vara attraktivt, bekvämt och långsiktigt. Vi förädlar våra 1960-talshus för att säkerställa hög byggteknisk kvalité såväl som hög boendestandard långt in i framtiden. Lägenheterna i våra 50- och 60-talshus totalrenoveras i takt med att de blir tomställda vid hyresgästbyten.

Förutom att rören för vatten och avlopp är slitna, så behöver till slut även köksinredning och ytskikt i behov bytas ut. I vissa fall kan vi även behöva ta bort köksinredningen för att komma åt rör och tekniska installationer. När en lägenhet uppgraderas moderniseras all utrustning och lägenheten får helt nya ytskikt.

I filmen här intill kan du se hur lägenheterna ser ut efter en totalrenovering.

Slitstarka material

Våra totaluppgraderade kök förses med induktionshällar, kaklade väggar och slittåliga bänkar.

Originalcharm i modern tappning

Många av lägenheternas detaljer från 1960-talet kan bevaras när vi totalrenoverar. På så vis kan bostäderna bli mer energieffektiva, tillgängliga och funktionella - utan att ge avkall på sin originalcharm.

Högre standard för dig och för miljön

Alla stambytta badrum får snålspolande toaletter, elektriska handdukstorkar samt helkaklade väggar och golv.

Larsberg: stamrenoveringen i siffror

I början av 2019 avslutade vi stamrenoveringarna i Larsberg efter cirka sex år intensivt arbete. Vi hade då stambytt omkring 1 200 lägenheter. Här kan du läsa mer om vad vi gjorde under stambytet.

Stambytet i siffror

Om du har frågor

Kontakta i första hand John Mattsons kundkoordinator som finns med under hela processen för att svara på dina frågor.

Eleonora Sand
Telefon 08-613 35 00
Alternativ e-post: info@johnmattson.se