Renovering

Våra 1950- och 60-talshus har, likt de flesta fastigheter från samma tid, rör och installationer som är slitna och måste bytas. John Mattsons bestånd i Larsberg är i slutet av en renoveringsfas som sträcker sig fram till slutet av 2018. Vi håller de boende som berörs i respektive hus underrättade och informerar i god tid före byggstart och under renoveringen. På den här sidan ser du planeringen för varje aktuellt hus i beståndet.

Tillbaka till Om ditt boende

Stambyte och uppgradering

I Larsberg har vi snart gjort färdigt uppgraderingar i 1 200 lägenheter där de allra flesta hyresgästerna har kunnat bo kvar medan arbetet sker.

Uttjänta avloppsstammar och elinstallationer i husen behöver bytas och samtidigt behövs en uppgradering för att möta moderna krav på säkerhet, funktion och hållbarhet. Vi renoverar i Larsberg genom miniuppgradering och totaluppgradering. Vilka åtgärder som behöver göras i respektive hus styrs av fastighetens förutsättningar och tekniska status.

Miniuppgradering

Miniuppgradering innebär ett stambyte där rören för vatten och avlopp byts ut och elinstallationer uppgraderas. För dig som hyresgäst är den största skillnaden ett helt nytt badrum. Men åtgärder görs också i köket, som får ny bänkbelysning och blandare samt förbereds för diskmaskin. En miniuppgradering tar drygt två månader per lägenhet och du som boende bor kvar under arbetets gång.

Vad innebär miniuppgradering?

  • Nya vatten- och avloppsstammar
  • Nytt badrum
  • Nytt elsystem
  • Ny säkerhetsdörr
  • Digital informationstavla i entrén till huset
  • Digital nyckelbricka istället för portnyckel

Totaluppgradering

Förutom att rören för vatten och avlopp är slitna, så kan köksinredning och ytskikt också vara i behov av att bytas ut. I vissa fall kan vi även behöva ta bort köksinredningen för att komma åt rör och tekniska installationer. När en lägenhet uppgraderas moderniseras all utrustning och lägenheten får helt nya ytskikt. Vi totaluppgraderar lägenheterna ur vårt 50- och 60-talsbestånd i takt med att de blir tomställda under tiden mellan hyresgästbyten.

Hyresjustering

Miniuppgraderingen innebär en ny hyra för dig som bor i lägenheten. Den nya hyran baseras på lägenhetens bruksvärde efter renoveringen och förhandlas med Hyresgästföreningen.

Slitstarka material

 

Våra totaluppgraderade kök i Larsberg förses med induktionshällar, kaklade väggar och slittåliga bänkar.
Alla stambytta badrum får snålspolande toaletter, elektriska handdukstorkar samt helkaklade väggar och golv.

Sanna Eriksson - Projektkoordinator John Mattson

Om du har frågor

Kontakta i första hand John Mattsons projektkoordinator som finns med under hela processen för att svara på dina frågor.

Sanna Eriksson
Telefon 08-613 35 00
Alternativ e-post: info@johnmattson.se

Hur långt har vi kommit?

De här husen ska håller på att renoveras eller ska börja renoveras framöver. Alla övriga adresser är klara. (Uppdaterad november 2018)

Larsbergsvägen 11, 13

Renovering preliminärt färdig hösten 2018.

Larsbergsvägen 15

Renovering preliminärt färdig hösten 2018.

Stamrenoverad balkong i Larsberg